Romeinse rijk

Het Romeinse rijk is ontstaan in de 6de eeuw voor Christus.Vanaf 300 v.Chr. begon de geschiedenis schrijving van het Romeinse Rijk en begon het rijk zich snel uit te breiden, uiteindelijk groeide het Romeinse rijk zich uit tot een Rijk wat alle landen rond de Middelandse Zee omvatte. Het Rijk had zijn hoogtepunt bereikt onder leiding van keizer Trajanus in 98-117. De eerste echte keizer van het Romeinse Rijk was Augustus (27 v.Chr. - 14n.Chr.). De eerste keizer die zich bekeerde tot het Christendom was Constantijn de Grote (306-337). Constantijn de Grote verplaatste de hoofdstad naar Constantinopel (Istandbul). Het rijk was vanwege administratieve redenen al eerder gesplitst in 2 delen. In 400 werd het Romeinse Rijk officieel gesplitst in het West-Romeinse rijk en Oost-Romeinse rijk. In het westen bleef het rijk bestaan tot 476 en in het oosten bleef het rijk bestaan tot 1453.

romeinse rijk